Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu zainaugurował rok akademicki 2023/2024. W jubileuszowej uroczystości, związanej z 40-leciem Wydziału, uczestniczył m.in. prezydent Krystian Kinastowski.

Przez cztery dekady Wydział wykształcił liczne grono nauczycieli, artystów, specjalistów do spraw dziedzictwa kulturowego, public relations, bibliotekarzy szkolnych, anglistów. Jego absolwentów znajdziemy w wielu placówkach oraz instytucjach w Kaliszu. Trwałe ślady ich działalności, jak chociażby murale, zdobią przestrzeń miasta.

– Dziękuję władzom i pracownikom Wydziału oraz Uniwersytetu za wkład w rozwój akademickiego Kalisza. Wysoko cenimy Państwa zaangażowanie nie tylko w kształcenie humanistów, ale również w życie naszego miasta. Koncerty i wystawy wzbogacają kulturalny krajobraz Kalisza. A działalność naukowa i artystyczna wykładowców oraz absolwentów przyczynia się do promocji miasta. Swoją twórczość prezentują bowiem podczas licznych konferencji, wystaw i pokazów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Cieszy mnie, że część projektów Uniwersytet realizuje razem z samorządem. Wspomnę tu chociażby wystawy Otmara Alta czy Piotra Perskiego. Naszą współpracę widać też w aktywności wykładowców. W tym miejscu chciałbym podziękować dr Katarzynie Piątkowskiej-Pinczewskiej za zaangażowanie w działalność Kaliskiej Rady Kobiet. Dr Joannie Dudek za realizacje w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Dzięki pani dyrektor gościmy w Kaliszu znakomitych artystów, ostatnio rzeźbiarzy Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego, których wspólne dzieło możemy oglądać w parku miejskim. Podziękowania także dla profesora Macieja Guźniczaka za wieloletnie zaangażowanie w konkurs Ars Universitatis, a także wielu innych tutejszych naukowców, z którymi współpracujemy. Miło patrzeć, jak rośnie akademicki Kalisz! - powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Jubileuszowe życzenia m.in. od włodarza miasta odebrał prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, dziekan WPA.

Do grona społeczności Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego dołączyło 360 studentów. Na wszystkich kierunkach oferowanych przez kaliski Wydział studiuje łącznie 1085 osób. Immatrykulacji reprezentantów studentów pierwszego roku każdego z kierunków dokonał prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Prowadzimy 7 kierunków studiów, do tego również specjalności, a więc oferta dydaktyczna w Kaliszu wyróżnia tę filię na tle pozostałych filii, a także niektórych wydziałów – podkreślił prorektor, który mówił również o pozycji uczelni, a także jej rozwoju. Podkreślał także znaczące osiągnięcia Wydziału w zakresie współpracy z otoczeniem.

W części artystycznej wystąpiła Dorota Wróblewska z zespołem. Artyście wykonali utwory Czesława Niemena w aranżacji Fryderyka Stankiewicza.

W uroczystości wzięli udział m.in. radni Rady Miasta Kalisza z przewodniczącym Tadeuszem Skarżyńskim na czele, dyrektorzy instytucji kultury oraz placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych.

Po zakończeniu inauguracji podsumowano XXI Konkurs Sztuk Plastycznych Ars Universitatis. Laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w wysokości 1000 złotych została Dora Szabo – studentka z Węgier, która gościła w naszym mieście w ramach programu wymiany Erasmus. Konkurs stanowi okazję do prezentacji dokonań artystycznych studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Prace konkursowe można podziwiać w Galerii Sztuki im. prof. Andrzeja Niekrasza.