Corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Dzień ten rozpoczyna również obchody Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach ustanowionego przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 roku, który potrwa do 24 listopada.

Obydwie kampanie - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach - mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenie u ludzi.

W tym roku jako temat przewodni utrzymano zasadę ,,Wspólnie zapobiegajmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe'', a szczególny nacisk położono na intensyfikację działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia ,,Jedno zdrowie''. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska

PAMIĘTAJMY! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępnymi na stronie internetowej: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php