Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że dnia 7 grudnia 2023. na stacji pomiarowej w Kościanie odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. Ze względu na warunki pogodowe dzisiaj w Kaliszu może utrzymywać się wysokie stężenie pyłu w powietrzu.

Wrażliwą grupą ludności, dla której pył może stanowić zagrożenie są osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca, układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży, małe dzieci oraz osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową. Osoby cierpiące z powodu chorób serca lub układu oddechowego mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne symptomy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Bieżące informacje o zanieczyszczeniu powietrza można znaleźć TUTAJ.