Ćwiczenia strażackie w katedrze św. Mikołaja simulowały pożar
Wczorajsze ćwiczenia strażackie w kaliskiej katedrze św. Mikołaja Biskupa przyniosły wiele wartościowych wniosków dla lokalnych służb ratowniczych. Symulacja pożaru pozwoliła na przetestowanie gotowości jednostek oraz koordynacji działań w zabytkowym obiekcie.
  1. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie umiejętności reagowania na zgłoszenia i koordynacji działań ratowniczych.
  2. W trakcie symulacji przetestowano możliwości zaopatrzenia wodnego w centrum miasta oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  3. Zabezpieczenie zabytkowej katedry oraz koordynacja z innymi służbami były kluczowymi elementami ćwiczeń.
  4. Obserwacje przeprowadził Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Tomasz Polak.

W środę, 10 kwietnia, kaliska straż pożarna razem z jednostkami ochotniczymi z Dobrzeca, Lisa, Piwonic i Sulisławic przeprowadziła intensywne ćwiczenia w katedrze św. Mikołaja. Scenariusz zakładał, że wewnątrz znajdują się osoby potrzebujące pomocy, co było doskonałym testem dla strażaków pod kątem szybkości reakcji i efektywności działań ratowniczych.

Warto wspomnieć, że kaliska katedra, będąca nie tylko miejscem kultu religijnego, ale również zabytkiem, wymaga szczególnej uwagi podczas operacji ratowniczych. To właśnie z myślą o ochronie takich obiektów, jak katedra czy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, straż regularnie przeprowadza rozpoznania operacyjne. Dzięki temu możliwe jest szybkie i skuteczne działanie w przypadku realnego zagrożenia, minimalizując ryzyko uszkodzenia cennych zabytków i dóbr kultury.

Podczas ćwiczeń strażacy mieli również okazję przypomnieć sobie o tragicznym pożarze z 1973 roku, kiedy to ogień zniszczył zabytkowy ołtarz oraz cenny obraz Petera Paula Rubensa. Przypomnienie tej dramatycznej nocy stanowi ważną lekcję o znaczeniu prewencji i gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych.

Strażacy oraz wszyscy uczestnicy ćwiczeń wykazali wysoki poziom profesjonalizmu i gotowości do działania, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście. Działania takie są nieocenioną okazją do doskonalenia umiejętności, które w przyszłości mogą uratować życie i mienie naszych mieszkańców.


Według informacji z: Straż Pożarna Kalisz