Harmonogram posiedzeń Komisji przed LXXII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego
W nadchodzącym tygodniu, 23 kwietnia, odbędą się ważne posiedzenia komisji Rady Powiatu, które zdecydują o przyszłości lokalnych inicjatyw edukacyjnych, infrastrukturalnych i budżetowych.
  1. Spotkanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu rozpocznie się o 11:15.
  2. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego zbierze się o 11:45.
  3. O godzinie 12:15 rozpocznie się posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem.

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, przy Placu Św. Józefa 5, w sali 103. To ważne chwile dla lokalnej społeczności, gdyż podjęte decyzje wpłyną na rozwój wielu aspektów życia publicznego. Każde z posiedzeń rozpocznie się od otwarcia, przyjęcia porządku obrad oraz protokołu z ostatniego spotkania. Następnie przejdą do głównych punktów, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania i rozwoju powiatu.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu skupi się na wypracowaniu sprawozdania z działalności za ostatni rok i zamknie posiedzenie sprawami bieżącymi. Podobny porządek obrad będzie miał również zespół Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, który dodatkowo wypracuje opinie do projektów uchwał dotyczących dotacji dla spółek wodnych. Z kolei Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem podejmie dyskusje nad uchwałami budżetowymi na najbliższe lata, co jest istotne dla finansowej stabilności powiatu.

Mieszkańcy powinni śledzić wyniki tych posiedzeń, gdyż decyzje tam podjęte bezpośrednio wpłyną na lokalne projekty i inicjatywy, które są finansowane z budżetu powiatu. To doskonała okazja, aby zrozumieć, jakie kierunki rozwoju zostaną wytyczone na najbliższe miesiące.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Kaliszu