Już po raz dziesiąty zorganizowano w Kaliszu galerię bezdomną. Tym razem zagościła ona w murach kamienicy przy alei Wolności.

Ideą galerii bezdomnych jest prezentacja fotografii i innych sztuk wizualnych w budynkach opuszczonych lub przeznaczonych do remontu, które udostępniane są artystom bezpłatnie. Twórcy mogą zaprezentować się publiczności w atmosferze wernisażowej, przy bezpośrednim kontakcie z odbiorcą.

Zgłoszenia do tegorocznej kaliskiej galerii bezdomnej, którą wizytował wiceprezydent Mateusz Podsadny, nadesłało ponad 60 artystów. Reprezentowali oni różne gałęzie sztuki – oprócz fotografii były to rysunek, malarstwo i rzeźba. Nie zabrakło także otwartych wykładów i warsztatów.

Organizatorem galerii bezdomnej było Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem.