Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem posiedzeń Komisji Rady Miasta Kalisza, które odbędą się w grudniu 2019 roku.

4 grudnia 2019 r. – godz. 10.00
Komisja Budżetu i Finansów,
(II czytanie) wspólnie z Prezydentem, Wiceprezydentami, Skarbnikiem, Naczelnikami oraz Przewodniczącymi Komisji RMK,
Villa Calisia

6 grudnia 2019 r. – godz. 9.00
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
Villa Calisia

19 grudnia 2019 r. – godz. 9.00
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
Villa Calisia

20 grudnia 2019 r. – godz. 8.00
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Villa Calisia

20 grudnia 2019 r. – godz. 10.00
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
Villa Calisia

20 grudnia 2019 r. – godz. 12.00
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 40-42

23 grudnia 2019 r. – godz. 10.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
Villa Calisia

23 grudnia 2019 r. – godz. 11.00
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
Villa Calisia

27 grudnia 2019 r. – godz. 8.30
Komisja Rewizyjna,
Villa Calisia

27 grudnia 2019 r. – godz. 9.00
Komisja Budżetu i Finansów,
Villa Calisia

30 grudnia 2019 r. – godz. 9.00
Sesja Budżetowa Rady Miasta Kalisza,
Sala Recepcyjna