Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Dziś przypada 182. rocznica urodzin Adama Asnyka.

Kwiaty przed pomnikiem wybitnego poety i dramatopisarza, kaliszanina, przedstawiciela Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego, redaktora dziennika „Nowa Reforma” złożyli: prezydent Krystian Kinastowski, społeczność szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu z dyrektor Urszulą Janczar na czele; Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz pracownicy placówki; przedstawiciele kaliskiego stowarzyszenia „Asnykowcy”.

Wcześniej w kaliskiej katedrze odbyła się msza św. z udziałem nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Imprezę zwieńczył występ artystyczny w wykonaniu uczniów I LO.

Uczestnicy uroczystości otrzymali od Prezydenta Miasta Kalisza słodkie upominki.