Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Decyzją Prezesa Rady Ministrów od soboty, 24 października, w całej Polsce wprowadzone zostają obostrzenia takie, jak w strefie czerwonej. Ponadto wprowadzone zostają także dodatkowe, nowe zasady.

Zasady czerwonej strefy to m.in. zdalne nauczanie w szkołach wyższych i ponadpodstawowych, wydarzenia sportowe bez udziału publiczności, zawieszenie działalności parków rozrywki czy limit 1 osoby na 7 metrów kwadratowych podczas uroczystości religijnych.

Ponadto, rząd zadecydował o wprowadzeniu nowych, dodatkowych obostrzeń:
- objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych;
- w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
- zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
- zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
- maksymalnie 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych) - dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
- ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Szczegółowe informacje o obostrzeniach dostępne są na stronie rządowego serwisu informacyjnego www.gov.pl.