Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

W najbliższy poniedziałek (23 listopada) rozpocznie się remont drogi osiedlowej na osiedlu Dobrzec, prowadzącej od targowiska do skrzyżowania z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Budowy Dróg Osiedlowych.

Inwestycję przeprowadzi firma ITERBUD Bartosz Kosecki z Kalisza. Zadanie realizowane będzie we współpracy Miasta Kalisza ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dobrzec. Wkład finansowy samorządu wyniesie 553 tysiące złotych.

Na czas robót na remontowanym odcinku wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego). Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.