Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Przypominamy że ze względu na nadal panujące poważne zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
-na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
-w autobusie, tramwaju i pociągu,
-w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
-w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
-w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
-w kinie i teatrze,
-u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
-w kościele i szkole, na uczelni
-w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.