Zakończyła się termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a.

W budynku Urzędu Miasta w ramach prac wymieniono okna, parapety okienne i instalację odgromową, docieplono ściany piwnicy i stropodach. Na trzecim i czwartym piętrze budynku zamontowana została klimatyzacja, zainstalowano też wentylację mechaniczną z rekuperacją w budynku. Wewnątrz zamontowano energooszczędne oświetlenie podstawowe i awaryjne. Na ścianach zewnętrznych pojawiły się skrzynki lęgowe dla ptaków, a na dachu ze względów ekologicznych i ekonomicznych  instalacja fotowoltaiczna.

Całkowita wartość tej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.

Jest to jedna z 6 inwestycji w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W Kaliszu projekt obejmuje 2 budynki: Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 przy ul. Kordeckiego.