Rozpoczęła się rewitalizacja Głównego Rynku. 3 czerwca, w wyniku trwającej przebudowy, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. W pierwszym etapie prace będą prowadzone w południowo-wschodniej część placu, między ulicami Rzeźniczą a Mariańską. Fragment ten będzie nieprzejezdny dla kierowców. Piesi będą mogli dotrzeć do posesji, punktów handlowych i gastronomicznych oraz ratusza.

Z użytkowania wyłączonych zostanie kilka miejsc postojowych na parkingu przy ul. św. Stanisława. Stanowić będą zaplecze techniczne dla inwestycji. Sama ul. św. Stanisława stanie się jednokierunkową – przejazd możliwy będzie od strony ul. Rzeźniczej w stronę ul. Śródmiejskiej.

Odwrócony zostanie kierunek ruchu na ul. Rzeźniczej – ruch zostanie poprowadzony od strony ul. Sukienniczej do ul. św. Stanisława. Dojazd do ul. Rzeźniczej będzie możliwy tylko od strony Sukienniczej. Ponadto na tym odcinku wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się.

Dojazd do ul. Rzeźniczej od strony Złotego Rogu i ul. Mostowej będzie możliwy przez al. Wolności, Most Trybunalski i ul. Sukienniczą. Dla pojazdów jadących ul. Śródmiejską od strony skrzyżowania z ul. Kazimierzowską dojazd do ul. św. Stanisława przez ul. Franciszkańską.

Obowiązywać będzie oznakowanie tymczasowe. O zmianach w organizacji ruchu w kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.