Po raz XX Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza oraz Komenda Hufca ZHP byli organizatorami „Biegu Urwisa”. Do udziału w imprezie zgłosiło się 12 drużyn reprezentujących kaliskie szkoły podstawowe.

W rajdzie wystartowali uczniowie klas V z kaliskich szkół podstawowych. Każda drużyna składała się z trzech zawodników. Młodzież uczestnicząca w zawodach co roku wybierana jest przez poszczególnych pedagogów szkolnych. W Parku Przyjaźni, gdzie odbywał się rajd, rozmieszczone zostały stanowiska, na których uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami. Uczniowie musieli wykazać się nie lada kreatywnością oraz pomysłowością podczas wykonywania poszczególnych zadań.

W tym roku w rajdzie uczestniczyło 12 kaliskich szkół podstawowych. Łącznie w zmaganiach wzięło udział 36 uczniów wraz z opiekunami. Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie „urwisów” do wybierania zdrowych i aktywnych form spędzania czasu wolnego, a także rozwijania umiejętności logicznego myślenia oraz współpracy w zespole.

Każdy uczestnik otrzymał upominek za udział w rajdzie. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Kalisza wręczyli wspólnie Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Witoldem Goździelewskim Wiceprezydent Miasta Kalisza – Pan Mateusz Podsadny oraz Pani Komendant Hufca ZHP – Marta Goździelewska.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani przez organizatorów pyszną grochówką.

 

 • zdjęcie kolorowe uczestnicy podczas biegu urwisa wykonują poszczególne zadania
 • zdjęcie kolorowe uczestnicy podczas biegu urwisa wykonują poszczególne zadania
 • zdjęcie kolorowe uczestnicy podczas biegu urwisa wykonują poszczególne zadania
 • zdjęcie kolorowe uczestnicy podczas biegu urwisa wykonują poszczególne zadania
 • zdjęcie kolorowe, uczestnicy podczas wykonywania zadań w Biegu Urwisa
 • zdjęcie kolorowe, uczestnicy podczas wykonywania zadań w Biegu Urwisa
 • zdjęcie kolorowe, uczestnicy podczas wykonywania zadań w Biegu Urwisa
 • zdjęcie kolorowe, komendant przemawia do dzieci podczas biegu urwisa
 • zdjęcie kolorowe, wiceprezydent miasta Kalisza przemawia do uczestników Biegu Urwisa
 • zdjęcie kolorowe, prezydent i komendanta podczas wręczania dzieciom nagród
 • zdjęcie zbiorowe uczestników biegu urwisa