Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na terenie miasta Kalisza.

Szczegóły na stronie Portalu Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15.

Programy ochrony powietrza: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza.