Tradycyjnie w drugi weekend września wystartowały Europejskie Dni Dziedzictwa. Trzydziestej edycji wydarzenia przyświecało hasło „Połączeni dziedzictwem”, w myśl którego kaliska biblioteka zorganizowała wystawę „Rodzina z Kalisza”, wykład „Mieszczańskie historie” i – wypełniony warsztatami – „Piknik z SAK-iem”.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach tegorocznych EDD przygotowała aż trzy wydarzenia. W środę, 14 września, licznie przybyli do Biblioteki Głównej goście wysłuchali wykładu Moniki Sobczak-Waliś - bibliotekarki, regionalistki, historyczki, pomysłodawczyni SPOŁECZNEGO ARCHIWUM KALISZAN. Wystąpienie „Mieszczańskie historie” poświęcone Czesławowi Słubickiemu przyciągnęło także gości spoza miasta. Wykład poprzedziło otwarcie wystawy „Rodzina z Kalisza”, nawiązującej do tegorocznego hasła EDD „Połączeni dziedzictwem. Bogactwo wielokulturowego Kalisza”. Z wielkoformatowych zdjęć spoglądają przedstawiciele rodzin różnych narodowości i wyznań, złączonych wspólną historią wpisaną w dzieje Kalisza. Są to: rodzina Pawła Krzyżanowskiego, artysty rzeźbiarza; Fibigerowie, twórcy przemysłu muzycznego Kalisza; ukraińskie rodziny Kazimirowów i Voznyaków; rodzina lekarza wojskowego armii carskiej, Aleksandra Pawłowa, którego potomkowie na stałe związali swe losy z Kaliszem; Stilterowie, konstruktorzy zegara z kaliskiego ratusza; kupiecka rodzina Rydzewskich; ród Snarksarewów, z których wywodzi się pisarka Kira Gałczyńska oraz żydowskie rodziny Solników i Grinbaumów.

- Swoje rodzinne albumy otworzyli dla wiedzających Elwira Fibiger, Teresa Koszycka, Agnieszka Kujawińska, Hila Marcinkowska, Helena Radziłowicz, Aleksander Kazimirow, Jerzy Pawłow, Roman Voznyak i Janusz Stilter - mówi Robert Kuciński, dyrektor kaliskiej książnicy. - Serdecznie dziękujemy! Podziękowania kierujemy także do książnicy pedagogicznej i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Mając świadomość, jak cenne materiały skrywają rodzinne archiwa, w sobotę, 17 września bibliotekarze zaprosili wszystkich domowych archiwistów na warsztaty w Bibliotece Głównej. Na wszystkich chętnych czekały punkty konsultacyjne dotyczące zabezpieczania dokumentów, tworzenia drzewa genealogicznego oraz retuszu starych fotografii pod okiem Mariusza Hertmanna. Swoimi wspomnieniami o dawnym kabaretowym życiu Kalisza, w trakcie ponad dwugodzinnego spotkania, podzielił się Andrzej Zmyślony. Materiał w formie video trafi do zbiorów SPOŁECZNEGO ARCHIWUM KALISZAN.