Jutro oraz w sobotę za tydzień wystąpią utrudnienia w ruchu w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w ramach prac drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 18 marca br. (sobota) w godz. 8.00 – 14.00 oraz 25 marca br. (sobota) w godz. 8.00 – 16.00 prowadzone będą roboty drogowe związane z ułożeniem warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni na skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Graniczną.

W czasie prowadzenia robót zamknięte zostaną dla ruchu kołowego wjazd i zjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Graniczną oraz w kierunku ul. Armii Krajowej.

Utrzymany zostanie ruch pojazdów w ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od ul. Aliny Szapocznikow w kierunku kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania ww. prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.