Pani Czesława Siarkiewicz kończy dzisiaj 100 lat. Z tej okazji prezydent Krystian Kinastowski złożył jubilatce życzenia zdrowia i pogody ducha.

Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, jest otoczona miłością i opieką.
Urodziła się pod Kaliszem. Przez lata pracowała w przedszkolu. Wraz z mężem Leonem wychowała dwoje dzieci: córkę Elżbietę, z którą mieszka, i syna Stanisława. Ma czworo wnucząt i czworo prawnucząt.
W imieniu całej społeczności naszego miasta prezydent Krystian Kinastowski złożył pani Czesławie serdeczne życzenia. 

Pani Dorota Kupaj złożyła życzenia w imieniu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Jubilatka dołączyła do grona piętnastu kaliskich nestorów - mieszkańców w wieku stu i ponad stu lat. W bieżącym roku setne urodziny będzie obchodzić jeszcze osiem osób! Najstarsza kaliszanka, pani Jadwiga urodziła się w 1917 roku. Najstarszy kaliszanin, pan Józef, w 1918.