Policjanci doskonalili umiejętności na Stadionie Miejskim w Kaliszu
Na Stadionie Miejskim w Kaliszu odbyły się intensywne ćwiczenia policyjne, mające na celu poprawę koordynacji i przygotowanie funkcjonariuszy do działań podczas zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. Policjanci z różnych jednostek południowej Wielkopolski zebrali się, aby wspólnie doskonalić swoje umiejętności.
  1. Ćwiczenia odbyły się na Stadionie Miejskim w Kaliszu.
  2. Uczestniczyli policjanci z siedmiu komend z południowej Wielkopolski.
  3. Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności w przypadku zakłóceń porządku.
  4. W ćwiczeniach użyto specjalistycznego sprzętu, w tym pojazdu z działkami wodnymi.

Na Stadionie Miejskim w Kaliszu odbyło się szkolenie policjantów z III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji NOP KWP w Poznaniu oraz V Kompanii z siedzibą w Kaliszu i w Koninie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Ćwiczenia miały na celu poprawę koordynacji działań funkcjonariuszy podczas zbiorowych zakłóceń porządku publicznego, takich jak te, które mogą wystąpić podczas meczów piłkarskich.

W szkoleniu uczestniczyli policjanci z Jarocina, Kalisza, Kępna, Krotoszyna, Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa i Pleszewa. Każda z tych jednostek regularnie prowadzi własne treningi, ale co jakiś czas zbierają się wspólnie, aby przećwiczyć skoordynowane działania. Tego typu ćwiczenia pozwalają wypracować jednolitą taktykę, która może być kluczowa w sytuacjach kryzysowych.

Policjanci, ubrani w kamizelki przeciwuderzeniowe, kaski oraz ochraniacze, ćwiczyli formacje i przemieszczanie się w zwartych pododdziałach. Byli również wyposażeni w broń gładkolufową, która jest jednym z narzędzi przymusu bezpośredniego stosowanym w przypadku zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. W ćwiczeniach brał udział nowoczesny pojazd specjalistyczny Policji wyposażony w dwa działka wodne, przystosowane do zadań policyjnych.

Szkolenie prowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej kom. Łukasz Polak oraz asp. szt. Jarosław Witkowski, dowódca V Kompanii z siedzibą w Kaliszu OPP w Poznaniu. Dzięki tym intensywnym ćwiczeniom funkcjonariusze z różnych jednostek mogli lepiej zgrać swoje działania i przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Podziękowania należą się Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu za udostępnienie obiektu i pomoc w organizacji szkolenia. Tego typu inicjatywy są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas imprez masowych i innych zgromadzeń publicznych.


Źródło: KMP w Kaliszu