Utrudnienia w ruchu: Zamknięcie wiaduktu Częstochowska – Rzymska od 1 lipca
Od 1 lipca mieszkańcy Kalisza muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Przebudowa wiaduktu kolejowego na ulicach Częstochowska – Rzymska wymusi całkowite zamknięcie tych odcinków. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że wyznaczone zostaną trasy objazdowe, aby zminimalizować niedogodności. Prosimy o cierpliwość i stosowanie się do nowych oznakowań.
  1. Rozpoczęcie przebudowy wiaduktu kolejowego 1 lipca.
  2. Całkowite wyłączenie odcinków ul. Częstochowskiej, ul. Rzymskiej i ul. Krzywej z ruchu.
  3. Wyznaczenie tras objazdowych dla różnych typów pojazdów.
  4. Prośba o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ulic Częstochowska – Rzymska rozpocznie się 1 lipca. Ten kluczowy projekt jest częścią szerszego planu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu, obejmującego odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej. W związku z tym mieszkańcy muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że ze względu na charakter robót, konieczne będzie całkowite zamknięcie odcinków ul. Częstochowskiej, ul. Rzymskiej oraz ul. Krzywej w obrębie wiaduktu. Mimo to, skrzyżowania ul. Rzymskiej z ul. Słowiańską/Galla Anonima oraz z ul. Wykopaliskową pozostaną w pełni przejezdne.

Aby zminimalizować utrudnienia, wyznaczone zostaną trasy objazdowe. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów służb miejskich, zaopatrzenia oraz autobusów komunikacji zbiorowej, trasa objazdu będzie prowadziła przez ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza i ul. Wykopaliskową. Natomiast dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 20 t, objazd będzie prowadził drogą powiatową nr 4630P przez miejscowości Żydów i Borek, a następnie drogą powiatową nr 6232P do ul. Starożytnej i ul. Ks. Jolanty, z dojazdem do ul. Częstochowskiej.

Dla cięższych pojazdów, o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 20 t, trasa objazdu zostanie wytyczona przez miejscowości Grabów, Brzeziny, Godziesze i Borek, prowadząc ostatecznie do ul. Częstochowskiej. Mieszkańcy i kierowcy proszeni są o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz tablic wskazujących trasę objazdu.

Za wszelkie utrudnienia w ruchu przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu dokłada wszelkich starań, aby prace przebiegły sprawnie i jak najszybciej zakończyły się sukcesem.


Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu