Mamy dobre informacje dla pasażerów KLA, korzystających z linii nr 9. We wrześniu przybędzie kursów i zmieni się trasa przejazdu autobusów.

Po zakończeniu trwającej przebudowy, ulica Kordeckiego objęta zostanie komunikacją autobusową. Powstaną dwa przystanki (po jednym w każdą stronę), a z trasy linii nr 9 zniknie odcinek Trasy Bursztynowej od Ronda Celtyckiego do Ronda Ptolemeusza. Planowane jest również zwiększenie dziennej liczby kursów do 11.