Dla większości osób jazda rowerem jest sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu i rekreację, dla innych jest to środek komunikacji, którym dojeżdżają do pracy, szkoły czy po zakupy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie w jakim celu korzystamy z roweru, to poruszając się tym pojazdem jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów. Pozostali uczestnicy ruchu drogowego, powinni pamiętać, że kierujący jednośladami są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu.

Kierujący jednośladami to szczególna grupa uczestników ruchu, chociażby dlatego, że są bardziej niż kierowcy samochodów narażeni na urazy jakie niesie wypadek czy kolizja. Każdy, kto wsiada na rower powinien sobie uzmysłowić, że wysokie ryzyko utraty życia i zdrowia jest przede wszystkim pochodną niebezpiecznych zachowań.

Tylko wczoraj na terenie Kalisza doszło do dwóch zdarzeń z udziałem jednośladów. W pierwszym przypadku 16-letni rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający pojazd. Do drugiego zdarzenia doszło w wyniku nie ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. 48-latka kierująca volvo, potrąciła kierującego jednośladem, który przejeżdżał przez oznakowany przejazd dla rowerów. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń, uczestnicy nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

 

Rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego to oznacza, że nie są chronieni osobistymi środkami technicznymi, takimi jak poduszka powietrzna czy pasy bezpieczeństwa, a w kontakcie z samochodem, przy dużej prędkości kolizyjnej, doznają poważnych obrażeń albo nawet ponoszą śmierć.

W trosce o własne bezpieczeństwo rowerzyści powinni pamiętać, że podczas przejeżdżania przez jezdnię po wyznaczonym przejeździe obowiązani są stosować zasadę szczególnej ostrożności. Przede wszystkim zmniejszyć prędkość, aby kierowca samochodu, zwłaszcza skręcającego w drogę poprzeczną, miał szansę dostrzec rowerzystę z wyprzedzeniem i odpowiednio zareagować.

 

Rowerzysta a przejście dla pieszych

Rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.

Rowerzysta na chodniku:

Rowerzysta może jechać po chodniku lub po drodze dla pieszych wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).

UWAGA!

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


 

Rowerzysto pamiętaj o:

  • używaniu sprawnego i w pełni wyposażonego roweru,

  • korzystaniu z dróg dla rowerów,

  • przestrzeganiu przepisów,

  • nie wymuszaniu pierwszeństwa,

  • sygnalizowaniu odpowiednio wcześnie manewrów (skrętu, zmiany pasa ruchu),

  • nie ścinaniu zakrętów,

  • korzystaniu z kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.