W najbliższą niedzielę, 13 października będziemy obchodzić Dzień Papieski. Każdego roku przyświeca mu inne hasło. W tym roku są to słowa „Wstańcie, chodźmy!”, będące tytułem książki opublikowanej w 2004 roku, zawierającej refleksje Jana Pawła II o czasach jego posługi biskupiej w Krakowie i późniejszych, gdy został papieżem.

Oprócz różnego rodzaju wydarzeń o charakterze religijnym czy kulturalnym, 13 października odbędzie się także zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrane tego dnia pieniądze przeznaczane są na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży z małych miejscowości i terenów wiejskich. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II. W tym dniu budynki dekorowane są flagami państwowymi i papieskimi. Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego wpisują się w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz nadchodzącą 100. rocznicę urodzin papieża-Polaka.

W 2005 r. Sejm RP ustanowił Dzień Papieża Jana Pawła II, który obchodzony jest 16 października, ponieważ 16 października to dzień wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Również w tym dniu, z racji święta państwowego, podnoszona jest flaga narodowa (ustawa z dnia 13 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – Dz. U. z 2016 r., poz. 625).