Miasto Kalisz przekazało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nieruchomość przy Nowym Świecie 5a. Potwierdzający to akt notarialny prezydent Krystian Kinastowski podpisał we wtorek.

Obiekt to dwukondygnacyjny budynek biurowo-techniczny i przylegające do niego budynki gospodarcze. Znajdujące się w nich pomieszczenia uczelnia użytkuje od lat na podstawie umów najmu zawartych z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wystosowała do prezydenta miasta wniosek o przekazanie nieruchomości w formie darowizny. Władze akademickie uargumentowały to koniecznością poniesienia nakładów finansowych na remont budynku, będącego w nie najlepszym stanie technicznym. Pomieszczenia te są konieczne dla rozwoju przyszłej akademii.

Przekazana nieruchomość znajduje się w obrębie ewidencyjnym 044 Czaszki i oznaczona jest numerem działki 37/10. Jej powierzchnia to 0,0709 ha.