Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta ślubowanie złożyli nowi radni: Grzegorz Chwiałkowski i Łukasz Włodarek. Objęli mandaty w związku z wyborem Janusza Pęcherza, dotychczas Przewodniczącego RMK, na Senatora RP oraz Karoliny Pawliczak, dotychczasowej wiceprzewodniczącej RMK, na poseł na Sejm RP.

W wyborach samorządowych w 2018 roku Grzegorz Chwiałkowski kandydował z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Wszystko i Samorządny Zgodnie Dla Kalisza, natomiast Łukasz Włodarek reprezentował Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.

Gratulacje nowym radnym złożyli: prezydent Krystian Kinastowski; Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza oraz wiceprezydenci: Grzegorz Kulawinek i Mateusz Podsadny.


1000 Znaków do wykorzystania