Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcje zbiórki krwi zorganizowanej przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Dzięki policjantom, pracownikom Policji, ale też strażakom i mieszkańcom naszego regionu, udało się zebrać ponad 20 litrów tego bezcennego leku ratującego ludzkie życie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zwróciło się do Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, o pomoc w uzupełnieniu zapasów krwi, które z dnia na dzień maleją. Panująca obecnie sytuacja jest wyjątkowa. Mniej osób zgłasza się do punktów krwiodawstwa. Potrzebne są wszystkie grupy krwi, jednak najbardziej oczekiwana jest krew grupy 0 RhD - (ujemne), ponieważ w nagłych wypadkach, przy brak krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok 7% Polaków.

Policjanci odpowiedzieli na apel. Dziś specjalny autobus, będący mobilnym punktem poboru krwi stanął na parkingu przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, przy ul. Kordeckiego 36. Każda osoba, która chciała oddać krew musiała wypełnić specjalny formularz, oddać próbkę krwi do analizy a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji personelu medycznego, można było już usiąść na specjalnym fotelu, aby oddać ten bezcenny lek, który ratuje ludzie życie.

W akcji honorowej zbiórki krwi wzięło udział blisko 50 osób. Tego jednego dnia, w mobilnym punkcie poboru udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Wszystkim osobom, które włączyły się w to przedsięwzięcie, bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!

Krew to najcenniejszy lek. Codziennie ratuje życie milionom ludzi na świecie. Pamiętajmy, że nikt z nas nie zna dnia ani godziny, kiedy z dawcy stanie się biorcą.