Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Radni powiatu kaliskiego obradowali dzisiaj w formie zdalnej poprzez system e-sesja. Dzięki temu została podjęta uchwała, która umożliwia przekazanie środków finansowych dla szpitali z regionu.

Środki przekazane przez Powiat Kaliski to 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza oraz 30 000 zł – na zakup materiałów związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym szpitalu.

Powiat Kaliski wspólnie z gminami powiatu dofinansuje również zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w związku z zaistniałą pandemią koronawirusa. Na ten cel powiat przekazał dzisiaj 12 000 zł a poszczególne gminy zobowiązały się dołożyć każda po 8 000 zł. co łącznie da kwotę 100 000 zł.

Z chęcią pomocy w walce z koronawirusem zgłosili się również przedsiębiorcy z terenu powiatu kaliskiego, przekazując darowizny na konto szpitali a także pomoc rzeczową. Firma AWW Wawrzyniak przekazała Szpitalowi w Wolicy oraz Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu duże ilości środka dezynfekującego na bazie alkoholu. Firmy szyją również maseczki dla szpitali.

Przypominamy, że darowizny można wpłacać na konto Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Kaliszu prowadzone w Santander Bank Polska S.A., 5 Oddział w Kaliszu o numerze 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000.

Jak informuje Starosta Kaliski Krzysztopf Nosal ”W tej trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy każda pomoc jest potrzebna. Bardzo się cieszę, że dzięki dzisiejszej sprawnej współpracy Radnych mogliśmy odbyć Sesję a przede wszystkim podjąć tak ważne uchwały, dzięki którym wsparcie otrzymają nasze szpitale z regionu. Oprócz podejmowanych działań związanych z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa, Powiat Kaliski realizuje również swoje zadania ustawowe. Pogoda pozwala na realizacje kolejnych inwestycji drogowych. Aktualnie kontynuujemy przebudowę drogi Szulec –Rajsko – Oszczeklin oraz budowę ścieżek rowerowych – aktualnie na trasie Opatówek –Trojanów. Pracownicy Wydziału Dróg wykonują również naprawy ubytków masą na gorąco na drodze Kokanin – Piotrów, remontowane są pobocza na odcinkach Opatówek - Brzeziny oraz Skarszew –Rożdżały”.

Info: Marta Wolarz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie