W obliczu zagrożenia epidemiologicznego jednostki pomocy społecznej podległe Miastu Kalisz dokładają wszelkich starań, by zapewnić odpowiednią pomoc osobom pozbawionym dachu nad głową.

Osoby bezdomne mogą liczyć na schronienie w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, prowadzonej przez PCK w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 2 oraz w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 a. Podopieczni tych placówek mają także zapewnione wyżywienie.

Każda z osób przebywających w ośrodkach pomocy jest na bieżąco informowana o obowiązujących zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa) bez skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kwalifikowanie do programu odbywa się na podstawie oświadczeń pracowników i wolontariuszy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu i Caritas Diecezji Kaliskiej.

Ponadto, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez wyznaczonych pracowników socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu przyznaje świadczenia pieniężne.
Osobom bezdomnym może być przyznane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni. Decyzje wydaje kaliski MOPS.

Wszystkie jednostki pomocy społecznej współpracują ze sobą w taki sposób, by potrzebujący otrzymali odpowiednią pomoc.