W ulicy Kwiatów Polskich powstaje ciąg pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi od strony ul. Wyspiańskiego. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia z płyt betonowych.

To kolejna inwestycja, realizowana w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. budowę jezdni, chodnika, miejsc postojowych, zjazdów na posesje o nawierzchni z płyt betonowych, odtworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji i zabezpieczenie urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz wykonanie zieleni przydrożnej.

Zadanie realizuje firma EKO-NAJ Artur Różewicz z Kalisza. Prace mają być prowadzone do 29 maja 2020 r. Wartość inwestycji wyniesie ok. 470.000 zł.