Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w sobotę, 27 czerwca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie prowadziło prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Ułańskiej 2/4.

Jezdnia zostanie częściowo zajęta, a ruchem będą kierować uprawnieni pracownicy wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.