Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że rozpoczęte dziś prace drogowe na skrzyżowaniu ulic Łaziennej i Sukienniczej trwały będą do 4 listopada. U zbiegu tych ulic trwa odtwarzanie nawierzchni jezdni.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach – metodą dwa razy do połowy jezdni. Na czas prowadzenia robót od strony ulicy Mariańskiej, zarówno odcinek Łaziennej między Mariańską i Sukienniczą, jak i sama Mariańska staną się drogami tzw. ślepymi i wprowadzony zostanie na nich ruch dwukierunkowy.

Natomiast podczas realizacji prac od strony ulicy Kadeckiej, dojazd do Łaziennej wyznaczony zostanie przez ul. Piekarską i Kadecką. W ul. Kadeckiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

W trakcie prowadzonych robót drogowych, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.