Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem posiedzeń komisji Rady Miasta Kalisza, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2020 r.

23 listopada, godz. 12:00 

wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

23 listopada, godz. 16:30
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

26 listopada, godz. 12:00
Sesja Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

Posiedzenia komisji, podczas których omawiany będzie projekt budżetu na 2021 rok:

27 listopada, godz. 15.00
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

30 listopada, godz. 14.15
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

30 listopada, godz. 17.30
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

1 grudnia, godz. 15.00 Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

2 grudnia, godz. 14.15 Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

2 grudnia, godz. 17.00 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
I czytanie
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)

4 grudnia, godz. 15.00 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
II czytanie
Villa Calisia
(posiedzenie zdalne)