Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Przy ul. Podgórze powstaje pierwszy w Kaliszu ogród deszczowy w gruncie.

Tworzą go rośliny, kamienie, wyściółka dekoracyjna oraz instalacja podziemna.

Ogrody deszczowe to nietypowo zagospodarowane obszary zieleni, które sprawiają że mniejsze ilości wody spływające z terenów uszczelnionych, takich jak dachy, ulice, czy chodniki, trafiają bezpośrednio do kanalizacji. Dzięki odpowiedniej roślinności oraz warstwom filtrującym podłoże, ogród deszczowy jest w stanie wstępnie oczyścić wodę i wprowadzić ją do głębszych warstw gleby.

Kaliski ogród deszczowy będzie spełniał jeszcze jedno ważne zadanie. Zostanie usytuowany obok wiązu szypułkowego - pomnika przyrody, dla którego stworzy lepsze warunki rozwoju.

Ogród deszczowy jest testem, prowadzonym w ramach przygotowań do realizacji miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Jego zadaniem jest zasygnalizowanie nadchodzących dużych zmianach na tym obszarze oraz uświadomienie mieszkańcom, że teren ma bardzo duży potencjał.

Ogród deszczowy powstaje w ramach pogłębionych konsultacji społecznych i jest współfinansowany w ramach projektu nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „Przestrzeń gminna - lokalna wartość”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inwestycję wykonuje firma BUDWIM. Miasto Kalisz przeznacza na realizację zadania 8.888,86 zł.