Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

295 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego przekaże Miasto Kalisz kaliskiemu szpitalowi. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś Rada Miasta Kalisza.

Przekazane w formie dotacji celowej środki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - ultrasonografu i elektrokardiografu dla oddziału udarowego oraz wideokolonoskopu dla pracowni endoskopowej.