Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Rada Miasta Kalisza udzieliła Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Wcześniej, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2020, prezydent Krystian Kinastowski uzyskał wotum zaufania.

- Na przestrzeni dwunastu miesięcy budżet ulegał zmianom, wynikającym z uchwał Rady Miasta Kalisza oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Ostatecznie 31 grudnia 2020 roku osiągnął dochody w wysokości 747.830.000 złotych. Nastąpił więc ich wzrost o 53.226.000 złotych, czyli o 7,7 %. Wydatki wyniosły natomiast 785.034.000 złotych, a więc o 84.324.000 złotych więcej niż w momencie uchwalenia - mówił prezydent Krystian Kinastowski podczas XL Sesji Rady Miasta Kalisza. - Mówiąc o realizacji budżetu 2020 roku, należy wspomnieć, że planowany deficyt stanowił kwotę 37.103.000 złotych, natomiast na 31 grudnia 2020 roku stanowił kwotę jedynie 3.412.000 złotych.

Prezydent Krystian Kinastowski przedstawił Radzie informację na temat stanu mienia Miasta Kalisza, a także raport o stanie gminy za ubiegły rok.

- Miasto to nie tylko liczby. To ludzie, to klimat do życia, to emocje. To, co było moją sztandarową obietnicą wyborczą, czyli rewitalizacja śródmieścia, czyli odnowa miasta zaczynając od samego jego serca, staje się faktem. Po kilkunastu latach niemocy, marazmu i słów niezamienionych na czyny, zaczęliśmy działać. I to w trudnym czasie pandemii, w którym do końca nie mieliśmy pewności w jakich warunkach przyjdzie nam funkcjonować - mówił prezydent Krystian Kinastowski. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy sprawnie pracować przez ten czas, nie marnując ani jednego dnia, bo w Kaliszu w poprzednich latach zmarnowano już stanowczo zbyt wiele cennego czasu. Efekty prac są już widoczne. Zmieniają się poszczególne ulice, zmieniają się planty, zmienia się park miejski. Miasto się zazielenia!

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wystąpień Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza, udostępnionych w załączeniu.