W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu podczas którego Wielkopolska Izba Rolnicza reprezentowana przez Członka Zarządu Jana Paulińskiego podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Pana Marka Janiaka oraz Zespołem Szkół nr1 w Liskowie reprezentowanym przez p.o.Dyrektora Szkoły Panią Annę Piwońską.

Celem porozumienia jest podniesienia jakości kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze stron. Współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

 • współuczestnictwo w pozyskiwaniu partnerów do realizacji praktycznej nauki zawodu poprzez zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,
 • pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, konkursów, olimpiad przedmiotowych,
 • udział uczniów organizowanych przez strony kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, akademiach, dniach otwartych lub innych uroczystościach, d) pozyskiwanie partnerów organizujących staże zawodowe dla uczniów.
Z podpisania porozumienia zadowolenia nie krył Mieczysław Łuczak, członek zarządu Powiatu Kaliskiego i przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.
- Szkół tego typu w skali kraju ubywa, co wiąże się z zachodzącymi przemianami społecznymi. My jako powiat kaliski jesteśmy ewenementem. Mamy dwa Zespoły Szkół bardzo dobrze działające, a nabory z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jesteśmy dumni, że na terenie powiatu mamy tak prężnie działające szkoły, które kształcą przyszłych rolników, ogrodników i sadowników. I to kształcą bardzo dobrze, o czym świadczą laury i wyróżnienia uzyskiwane przez uczniów na wszelkich konkursach i olimpiadach w skali kraju. W związku z tym chcemy formalnie podpisać porozumienie między samorządem rolniczym, a obiema placówkami. Głównym celem jest nieustanne podnoszenie jakości kształcenia i wzajemne promowanie – mówi Mieczysław Łuczak, Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.
To kolejny ważny krok, bo nowoczesne rolnictwo wymaga wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, a kuźniami w tym zakresie są szkoły.
Info: Rada Powiatowa WIR w Kaliszu/Michał Marszałkowski
Foto: Michał Marszałkowski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu

  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kaliszu