Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, tj. 30.09.2021 r., informujemy że tut. GBS dla miasta Kalisza we współpracy z Inspektoratem ZUS w Kaliszu przedłuża termin Mobilnego Punktu Spisowego do 24 września. Punkt będzie otwarty w godzinach od 10:00 - 14:00 w Kaliszu w siedzibie ZUS, przy ul. Konopnickiej 31.

Dodatkowo podobny punkt w terminie i w godzinach jak wyżej,  będzie także uruchomiony w Biurze Obsługi Interesantów naszego Urzędu przy ulicy Kościuszki 1a.