Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Przedstawiciele władz miasta – na czele z Krystianem Kinastowskim, prezydentem Miasta Kalisza – parlamentarzyści, kombatanci oraz reprezentacje licznych instytucji, szkół i stowarzyszeń uczestniczyli w uroczystości poświęconej 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. W Ogrójcu Ojców Jezuitów uczczono także pamięć Ofiar Katynia, zbrodniczej deportacji w 1940 roku oraz Światowy Dzień Sybiraka.

- 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując w ten sposób ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Po dokonaniu przez Związek Radziecki napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników.
Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; ponad 22 tysiące oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze – mówił do zebranych Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza. - Historia naszego kraju pełna jest momentów tragicznych, niosących ból, stratę, śmierć. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej dotknęły nasz kraj, nasze miasto, bliskich, krewnych. Jesteśmy tu po to, by ocalać pamięć o tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę – życie w obronie Ojczyzny, w imię polskości, wyznawanych wartości, godności.
Ginęli na frontach i na nieludzkiej ziemi.
Pamiętamy o nich i oddajemy cześć!


W imieniu Rodziny katyńskiej głos zabrał Krystian Bedyński. Młodzież z kaliskich szkół odczytała wiersze nawiązujące do wydarzeń sprzed ponad 80 lat.
Uroczystości zostały zorganizowane przez Urząd Miasta Kalisz.