Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

7 października br. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła swoje posiedzenie w Opatówku. Radni odwiedzili tam Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Spotkanie było okazją do omówienia bieżącej działalności i potrzeb tych placówek, a przede wszystkim niepokojących skutków pandemii oraz zdalnego nauczania z jakimi borykają się nauczyciele i uczniowie szkół z terenu powiatu kaliskiego.

Obserwujemy, iż czas pandemii i zamknięcia dzieci w domach skutkuje zwiększoną ilością konsultacji u pracujących u nas psychologów i pedagogów, co wynika głównie z długotrwałego korzystania z komputera i urządzeń mobilnych przez uczniów. Daje się zauważyć nowe problemy, uzależnienia lub nasilenie wcześniej istniejących dysfunkcji u dzieci i młodzieży. Mówimy tu o uzależnieniach behawioralnych, obniżonym nastroju, braku motywacji do pracy, zaburzeniach koncentracji uwagi, ogólnych trudnościach w nauce oraz niskich efektach nauczania po zdalnym nauczaniu, co widać w badaniach pedagogicznych, gdzie diagnozie poddawane są umiejętności szkolne, szczególnie wśród uczniów klas najmłodszych. Ponadto nauczyciele zgłaszają nam, że uczniowie mają niskie poczucie własnej wartości, źle odnajdują się w relacjach rówieśniczych, zauważalny jest brak zaufania do nauczycieli, problemy psychiczne są często nasilone z uwagi na dojrzewanie oraz natężenie emocji stresu dnia codziennego” - mówiła Daria Jurek, Dyrektor Poradni.

Członkowie Komisji omówili także tematy związane z działalnością Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka. Dyrektor Szkoły Marek Janiak przedstawił plany na konieczne inwestycje w internacie szkoły w zakresie remontu pokoi i łazienek, oraz doposażenia szklarni. Poruszono kwestie współpracy szkoły z partnerami krajowymi, szczególnie w zakresie odbywania praktyk przez uczniów. Radni obejrzeli także nowoczesną szklarnię oraz warsztaty przy Zespole Szkół.

Info/fot. Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

  Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

  Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

  Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

  Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

  Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

  Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu