Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 14:00 w zdalnym trybie obradowania w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 24 listopada 2021 roku

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 października 2021 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny,

b) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego,

d) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chełmcach oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach,

e) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców wsi Chełmce,

f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2029.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

/-/ Jan Adam Kłysz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

  Herb Powiatu Kaliskiego