organizowanym przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie.

Poniżej link z informacjami o Konkursie:
https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vii-edycja