Zapraszamy do zapoznania się z informacją o dodatkowych parkingach oraz planowanym wyłączeniu z ruchu pojazdów w związku z koncertem WHITE 2115, który odbędzie się w sobotę, 25 czerwca na Polach Marsowych w Kaliszu.

Dodatkowe parkingi zostaną wyznaczone przy alei Wojska Polskiego, na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a sklepem meblowym:

- al. Wojska Polskiego (DK-25) – skrajny prawy pas ruchu (jadąc w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego) na odcinku od wjazdu w osiedle od posesji nr 60 do posesji 10A i analogicznie jezdnia w kierunku przeciwnym skrajny prawy pas ruchu (jadąc w kierunku Ronda Westerplatte);

- droga pomocnicza przy al. Wojska Polskiego – lewy pas ruchu patrząc w kierunku Ronda Westerplatte na odcinku od numeru 23 do numeru 38. Pojazdy będą mogły się poruszać wyłącznie w kierunku Ronda Westerplatte.

Etapy wyłączenia z ruchu pojazdów (kolory oznaczono na załączonej mapie):

Etap I (czerwony)

Ok. godz. 16:30 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego drogi osiedlowej od kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła do bloku przy alei Wojska Polskiego 36 (przy Polach Marsowych) na odcinku od alei Wojska Polskiego do ul. Prymasa Wyszyńskiego.

Etap II (niebieski)

W zależności od natężenia ruchu i liczby uczestników imprezy:

1) nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego następujących obszarów:

- wjazdów w osiedle od strony alei Wojska Polskiego,
- wjazdu w ul. Wyszyńskiego na wysokości posesji nr 11A,
- wjazdu w aleję Wojska Polskiego na wysokości posesji nr 52,
- wjazdu w ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną,
- wyjazdu z parkingu Kalisz Arena w lewo w kierunku ul. Granicznej.

2) umożliwiony zostanie wjazd pojazdów:

- z alei Wojska Polskiego w ul. Skłodowskiej-Curie,
- z alei Wojska Polskiego w osiedle w prawo w kierunku targowiska do ul. Wyszyńskiego i dalej do Ronda Honorowych Dawców Krwi.

Etap III (biały)

W zależności od rozmiaru imprezy osiedle Dobrzec zostanie wyłączone z ruchu kołowego w następującym zakresie:
- zamknięcie wjazdu pojazdów jadących z kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi,
- zamknięcie wjazdu w osiedle z alei Wojska Polskiego na wysokości posesji nr 60,
- zamknięcie wjazdu z alei Wojska Polskiego w ul. Skłodowskiej-Curie,
- zamknięcie wyjazdu ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną.

We wszystkich etapach umożliwiony będzie dojazd mieszkańców do miejsca zamieszkania.