Przedstawiciele gmin z terenu kujawsko - pomorskiego podziwiali dzisiaj Kalisz w strefie rewitalizacji. Spotkanie z ponad trzydziestoosobową grupą zorganizowało Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza.

Goście zwiedzili dzisiaj Akcelerator Kultury, Dom Sąsiedzki i ogród deszczowy oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina. Spacerowali także ulicami Śródmiejską, Zamkową i Piskorzewską. Podziwiali nowo powstały mural przy ul. Parczewskiego 5, obejrzeli planty miejskie i wystawę multimedialną w wieży ratuszowej.