Alex Dancyg – historyk i edukator z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie - będzie gościem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Bohater filmu "Czytając Sienkiewicza na pustyni" będzie mówił m.in. o wspólnym dziedzictwie kulturowym w najbliższy poniedziałek, 3 października.

Alex Dancyg jest bohaterem książki "Dancyg. Historie z bramy" oraz filmu Krzysztofa Bukowskiego pt. "Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev". Wielokrotnie spotykał się z polskimi uczniami, odwiedza szkoły i wspiera proces edukacji o Holokauście. - Dla nas spotkanie z nim jest podsumowaniem wieloletniej pracy uczniów nad poznawaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego - mówi Izabella Galuba-Bryja z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, organizatora spotkania.

Alex Dancyg gościł dwukrotnie w Kaliszu – w 2013 roku był uczestnikiem konferencji pt. "Misja oraz działalność Instytutu Yad Vashem", nad którą honorowy patronat objął ówczesny prezydent Kalisza, Janusz Pęcherz. Pięć lat później, w kaliskim CKiS spotkał się z młodzieżą szkolną. - Prosimy, by w miarę możliwości, wcześniej obejrzeć film Krzyszofa Bukowskiego "Czytając Sienkiewicza na pustyni Nagev" - mówi Izabella Galuba-Bryja. - W programie przewidzieliśmy bowiem dyskusję na temat treści tam zawartych.

Spotkanie z Alexem Dancygiem odbędzie się w poniedziałek, 3 października, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, o godzinie 12.00. Wydarzenie ma charakter otwarty - do udziału w nim organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.