„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, to tytuł cyklu debat społecznych organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu. Ostanie ze spotkań odbyło się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie. Spotkanie zaadresowane było do wszystkich osób oraz instytucji, dla których temat bezpieczeństwa nie jest obojętny. Poruszono wiele tematów. Wszystko po to, aby wypracować wspólne metody działania w zakresie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

 

Debatę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek, który omówił m.in. aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej Policji, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie. Oczywiście podczas wystąpienia szefa kaliskiej jednostki nie mogło zabraknąć informacji dotyczących funkcjonowania aplikacji mobilnej „Moja komenda” oraz zagadnień zawartych w programie Dzielnicowy bliżej nas”. Insp. Dariusz Bieniek przedstawił również wszystkich dzielnicowych, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie podległym Komisariatowi Policji w Koźminku.

Głównym elementem debaty była otwarta dyskusja dotycząca bezpieczeństwa. Wachlarz zadawanych pytań był szeroki. Zgromadzeni na sali uczestnicy spotkania podzielili się swoimi uwagami oraz spostrzeżeniami, dotyczącymi między innymi: odcinków dróg na których kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, infrastruktury drogowej, pracy Policji, bezpieczeństwa seniorów oraz zagrożeń wynikających z gromadzenia się grup młodzieży w miejscach publicznych.

Na pytania mieszkańców odpowiadali: Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek, Wójt Gminy Lisków Pani Maria Krawiec, Komendanta Komisariatu Policji w Koźminku asp. szt. Hieronim Góral

Podsumowujących blisko dwugodzinną debatę insp. Dariusz Bieniek, podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu oraz za zabranie głosu w dyskusji. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z mieszkańcami.


 

  • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy debaty w Liskowie siedzący przy stole.
  • Zdjęcie kolorowe. Organizatorzy debaty siedzący za stołem w trakcie odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.
  • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy debaty słuchający wystąpienia Komendanta Miejskiej Policji w Kaliszu podczas debaty społecznej.
  • Zdjęcie kolorowe. Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu podczas debaty społecznej. Na pierwszym planie umundurowany policjant stojący tyłem. W tle ekran.
  • Zdjęcie kolorowe. Ekran na którym wyświetlony jest jeden ze slajdów dotyczący porównania liczby przestępstw i wykroczeń na terenie działania KP w Koźminku za lata 2020 i 2021
  • Zdjęcie kolorowe. Komendant Miejski Policji w Kaliszu przedstawia podczas debaty dzielnicowego z terenu LIskowa.