Od 1 stycznia 2023 roku posiadacze Kaliskiej Karty Mieszkańca będą podróżować komunikacją miejską za darmo. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, radni jednogłośnie przegłosowali wniosek prezydenta Krystiana Kinastowskiego w tej sprawie.

Wprowadzenie darmowych przejazdów ma zwiększyć mobilność osób z niskimi dochodami, które nie posiadają własnego środka transportu oraz zmniejszyć wydatki z budżetów mieszkańców przeznaczone na komunikację. Zakłada się także ograniczenie transportu kołowego w mieście, a tym samym redukcję poziomu smogu i hałasu, co ma przyczynić się do usprawnienia ruchu drogowego i zwiększenia dostępności do miejsc parkingowych w centrum miasta.

Uprawnienie do bezpłatnej komunikacji stanowić będzie zachętę dla mieszkańców
do zameldowania się w Kaliszu oraz rozliczania podatku dochodowego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym.

Darmowe przejazdy będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku do końca grudnia 2024 roku. Przez ten czas zbierane będą dane do analizy o rzeczywistych skutkach takiego rozwiązania dla miasta oraz monitorowania wpływu zmiany na zwiększenie liczby mieszkańców Kalisza.

Lista wymaganych dokumentów potrzebnych do uzyskania Kaliskiej Karty Mieszkańca, zostanie określona odpowiednim zarządzeniem.