Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej obradują dziś w Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w Kaliszu. Posiedzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Senatorowie omawiają problemy i wyzwania branży gospodarki odpadami komunalnymi, a także szanse i zagrożenia funkcjonowania budownictwa komunalnego, społecznego i socjalnego.

Na posiedzeniu senackiej komisji obecni są m.in.: prezydent Krystian Kinastowski; wiceprezydent Grzegorz Kulawinek; Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu; Andrzej Górski, prezes KTBS Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza.

W trakcie wizyty senatorów w Sali Recepcyjnej im. Ignacego Adama Bujnickiego gościł prezydent Krystian Kinastowski.

– Witam Państwa w Kaliszu – mieście, które wciąż się rozwija. Prowadzimy wiele inwestycji, które nie tylko mają za zadania poprawić komfort życia mieszkańców, ale też przyciągnąć inwestorów. Na poziomie samorządu robimy wszystko, by Kalisz był miastem kompaktowym – odpowiednim do życia, pracy i nauki. Wspieramy rozwój Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i dążenia do utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. Liczymy również na Państwa wsparcie – powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Goście zwiedzili multimedialną ekspozycję o historii miasta i podziwiali panoramę Kalisza z ratuszowej wieży.

W trakcie wizyty senatorowie odwiedzili duże zakłady produkcyjne branży spożywczej w Kaliszu i Opatówku, a także Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Przedstawiciele Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z marszałkiem Tomaszem Grodzkim na czele, wzięli również udział w otwarciu wystawy pt. „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP” w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.