Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu organizuje warsztaty międzykulturowe skierowane do dzieci i młodzieży cudzoziemskiej. Dwie edycje zajęć dla dzieci z Polski i Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu odbędą się dziś i jutro, 23 i 24 listopada, od godziny 9:45 do godz. 11:45, w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66.

Tematem warsztatów będzie nauka ozdobnego pisma według kodyfikacji ujętej w polsko-ukraińskim podręczniku do kaligrafii wydanym we Lwowie w 1902 roku. Uczestnicy zajęć będą uczyć się starannego i estetycznego pisania, również zdobionego artystycznie z użyciem odpowiednich zeszytów oraz elastycznych stalówek i atramentu. Przewidziana jest praca z tekstami pisanymi alfabetem łacińskim i ukraińskim (cyrylicą), nauka alfabetu oraz podstaw kompozycji klasycznej kursywy polskiej i ukraińskiej. Poruszone zostaną zagadnienia towarzyszące, takie jak łączenie liter, poziomowanie, flex pisarski – cienka i gruba linia oraz znaki interpunkcyjne.

Warsztaty finansowane są przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014 – 2020 dla celu szczegółowego 2 Integracja/ Legalna migracja (nabór nr 11-2020/BK-FAMI)”.