Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem posiedzeń komisji Rady Miasta Kalisza, które odbęda się w lutym 2023 r.

16 lutego, godz. 9:00
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Villa Calisia

17 lutego, godz. 8:00
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Villa Calisia

17 lutego, godz. 10:00
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego
Villa Calisia

17 lutego, godz. 12:00
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Villa Calisia

20 lutego, godz. 9:30
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Villa Calisia

20 lutego, godz. 10:00
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Villa Calisia

21 lutego, godz. 9:00
Komisja Budżetu i Finansów
Villa Calisia

23 lutego, godz. 9:00
Sesja Rady Miasta Kalisza
Sala Recepcyjna