Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 ogłosił przetarg nieograniczony na najem następujących lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, salka na parterze. Wszelkie informacje na stronie internetowej www.mzbm.kalisz.pl i w załączniku poniżej.